Jana Kozubková (CZ)

Jana Kozubková se specializuje na práci s hlasem, zpěv a hudbu
na pomezí indie folku a šansonu. Studovala zpěv u Hany Peckové.
Její poetická autorská hudba získala ocenění na festivalu Next
Wave. Originální písničkářka a divadelní herečka dokáže propojit
rozličné nezávislé hudební a divadelní projekty a zachovávat si
v nich osobnostní a výrazovou originalitu, provokativnost a
bezprostřednost.

Bez názvu-22z