Led Titanic (CZ)

Led Titanic je úplně první projekt, který realizuju a ve kterém se snažím vystihnout vazby člověka s přírodou a poukázat na současný, pro mne tolik bolestný stav. Led titanic není jen výraz nespokojenosti prostředctvím hudby, ale spíš podpora myšlenky o spokojenějším a vyváženém životě.
Projekt vznikl o těchto vánocích 2019 na Písecku. Momentálně jednočleně uskupený. 
V hudbě pužity spíše elektronické zvuky v různých kombinacích s běžnými nástroji jako je piano.

UMELCI_UPRAVA1113